Duurzaam inkopen

Paul van Helden | Purchasing Manager    

"Samen de afhankelijkheid verkleinen van schaarse, prijzige grondstoffen en de instabiele grondstoffenmarkt, maakt ons allen sterker."

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent ook duurzaam inkopen. Ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) of Circulair Inkopen (CI) genoemd. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe implementeer je dit in je beleid? 

Bij inkoopbeslissingen kijk je onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let je ook op sociale en milieuaspecten. Bij circulair inkopen worden producten of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus ingezet.

In ons vorige bericht vertelden we je al meer over hoe we omgaan met afval en recycling. In dit voorlopig laatste bericht over MVO richten we ons op de inkoop. Lees je weer mee?

In een eerder bericht vertelden we over onze ISO 14001 certificering. Onderdeel hiervan is het onder de loep nemen van de hele keten. Zo hebben wij bijvoorbeeld beoordelingscriteria opgesteld voor onze toeleveranciers en selecties gemaakt op basis van hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Daar waar verbetering mogelijk is, sporen we aan, motiveren of bieden hulp.

Paul van Helden, Purchasing Manager, vertelt hierover:

"Duurzaam inkopen is een belangrijk instrument bij MVO. Dat wij producten ontwikkelen met een zeer lange levensduur is een goede zaak. Productieafval scheiden en recyclen eveneens.

Maar ook het inkopen van duurzame materialen draagt natuurlijk bij. Daar waar de kwaliteit en levensduur van onze producten gewaarborgd blijft, zullen wij altijd kiezen voor bijvoorbeeld gerecycled kunststof en aluminium."

Hoe ziet Paul de toekomst?

"Door met andere relaties in de keten in gesprek te gaan, kun je het verschil maken in het terugdringen van de uitputting van grondstoffen. Bovendien maakt het verkleinen van de afhankelijkheid van schaarse, prijzige grondstoffen en de instabiele grondstoffenmarkt ons allen sterker. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten!"