Maatschappelijk verantwoord ondernemen

People, Planet, Profit (PPP), Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hoe we het ook noemen, bovenstaande manier van ondernemen houdt in dat je onderneemt vanuit je hart. Dat je activiteiten gericht op omzetmens en milieu met elkaar in balans zijn. 

Bij Van der Valk Systemen -en haar verkooporganisaties Van der Valk Horti Systems en Van der Valk Solar Systems- vinden wij dit belangrijk. Omdat we op deze manier kunnen bijdragen aan een mooie toekomst voor iedereen. 

Ook vinden we het belangrijk onze relaties in de tuinbouwbranche (Van der Valk Horti Systems) en de solarbranche (Van der Valk Solar Systems) hierover goed te informeren. Wij vertellen je op deze pagina graag hoe wij ‘ondernemen vanuit ons hart’:

Sociale werkplaatsen | Uitbesteding

Marcel van der Voort | Manager Outsourcing bij Van der Valk Systemen
"Het is een win-win situatie. Door het outsourcen naar sociale werkplaatsen, kunnen wij ons focussen op onze kernactiviteiten en kunnen mensen bij de sociale werkplaatsen zich verder ontwikkelen."

Milieumanagement | ISO 14001

Paul van der Meer | Projectleider ISO Certificering en KAM Coördinator
"Met de ISO 14001 certificering kunnen we aantonen dat wij onze producten op een verantwoorde wijze produceren en hiermee voldoen aan de internationale standaard."

Afvalmanagement

Robert van Veen | Facilitair Manager
"Onze houtwals verkleint en verdicht ons houtafval dusdanig, dat het houttransport is gereduceerd van 1x per 10 dagen naar ca. 6x per jaar. Dit betekent minder kosten én minder CO-uitstoot."

Duurzaam inkopen

Paul van Helden | Purchasing Manager  
"Samen de afhankelijkheid verkleinen van schaarse, prijzige grondstoffen en de instabiele grondstoffenmarkt, maakt ons allen sterker."