Milieumanagement | ISO 14001

Paul van der Meer | Milieucoördinator Van der Valk Systemen

"Met de ISO 14001-certificering kunnen we aantonen dat wij onze producten op een verantwoorde wijze produceren en dat we in onze processen op de juiste manier rekening houden met milieuaspecten."

Verantwoord produceren

Duurzaamheid is een van de vier kernwaarden van Van der Valk Systemen. Onze oplossingen dragen bij aan verduurzaming bij onze klanten. De systemen voor de tuinbouwsector helpen bij energiebesparing in kassen (Van der Valk Horti Systems) en de montagesystemen voor zonnepanelen helpen bij de energietransitie (Van der Valk Solar Systems). We passen materialen toe die een lange gebruiksduur (> 25 jaar) hebben en na afloop goed te demonteren zijn, zodat de onderdelen opnieuw kunnen worden gebruikt of gerecycled.

Sinds 2020 zijn wij gecertificeerd volgens ISO 14001. Dit geeft onze klanten de zekerheid dat we in onze processen op alle afdelingen rekening houden met milieuaspecten.

Paul van der Meer, Operations Manager Solar en Milieucoördinator, vertelt hierover:

"Als leverancier wordt het steeds belangrijker om aan te kunnen tonen dat je producten op een verantwoorde wijze produceert en rekening houdt met de milieuaspecten gedurende de totale levenscyclus van het product. ISO 14001, een internationaal geaccepteerde standaard voor een milieumanagementsysteem, helpt ons daarbij.

Het behalen van de ISO 14001-certificering was geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om het systeem en de processen op milieugebied steeds aantoonbaar te kunnen verbeteren en te borgen.

Wij stellen ieder jaar nieuwe milieudoelstellingen, die we met al onze medewerkers delen. Zo weten we allemaal waar we als bedrijf naartoe willen en kan iedereen binnen zijn eigen activiteiten een steentje bijdragen om die doelen te bereiken."

Hoe ziet Paul de toekomst?

"Met het milieumanagementsysteem hebben we een goede basis om de komende jaren structureel initiatieven op het gebied van mvo en duurzaamheid te ontwikkelen. Bij de ISO 14001-certificering hoort een jaarlijkse beoordeling, met als belangrijk criterium dat we onszelf als organisatie steeds blijven verbeteren. Afgaand op de cultuur en de kernwaarden binnen Van der Valk Systemen, ben ik ervan overtuigd dat dit helemaal goed gaat komen!"


Meer informatie: milieubeleid Van der Valk Systemen

Meer weten over onze MVO-activiteiten?