Afvalmanagement

Robert van Veen | Facilitair Manager

"Onze houtwals verkleint en verdicht ons houtafval dusdanig, dat het houttransport is gereduceerd van 1x per 10 dagen naar ca. 6x per jaar. Dit betekent minder kosten én minder CO-uitstoot."

Duurzaam ondernemen

Als actieve speler in de metaalindustrie komen we er niet onder uit: we creëren afval. En afval heeft een negatieve impact op mens, dier en milieu. Zwerfafval geeft bodemverontreiniging, vervuilt ons water en dieren stikken erin. Verzamelen en afvoeren dus! Maar ook scheiden. Zodat er minder schadelijke stoffen bij verbranding vrijkomen en er meer gerecycled kan worden.

In ons streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is onze omgang met afval een belangrijk aspect. Daarom geven we in dit bericht een inkijkje in onze afvalverwerking. Hoe we ook daar de lat steeds hoger hebben gelegd. Voor elkaar en voor onze toekomst. Lees je mee?

Robert van Veen, Facilitair Manager, vertelt hierover:

"Staal, aluminium en hout zijn onze grootste afvalproducten. Wij hebben de afvalstromen hiervan in kaart gebracht en een systeem bedacht om het scheiden van afval te stimuleren en de afvoer van afval te optimaliseren. Met als resultaat minder transporten. Daarnaast proberen we afvalproductie in zijn geheel te minimaliseren, want wat je niet produceert hoef je natuurlijk ook niet af te voeren."

Afvalcontainers
In elk van de negen fabriekshallen staan herkenbare containers. Ook op kantoor zijn alle losse afvalbakken vervangen door centrale bakken voor gescheiden inzameling.

Staal, aluminium en hout

Staal / Aluminium
Met zo'n 140.000 kg per jaar ons grootste afvalproduct. Aluminium scheiden we in vier categorieën, geselecteerd op herbruikbaarheid. Elke categorie heeft een andere opbrengst. De hiervoor beschikbare containers zijn direct bij de machines die het afval produceren geplaatst. 

Hout
Elk transport van en naar ons bedrijf gaat gepaard met houtafval, een belangrijk verpakkingsmiddel. We hebben dan ook zo'n 65.000 kg houtafval per jaar. Hiervoor vonden wij een voor onze branche nog redelijk ongebruikelijke oplossing in de aanschaf van een wals!

Robert: "Deze wals verkleint en verdicht het houtafval dusdanig, dat het houttransport is gereduceerd van 1x per 10 dagen naar ca. 6x per jaar. Dit betekent minder kosten, maar vooral ook minder CO₂-uitstoot."

Hoe ziet Robert de toekomst?
"We gaan steeds een stapje verder. Voor de aankomende nieuwbouw zijn we bijvoorbeeld al aan het kijken naar automatische afvoer van machine-afval via sleuven in de grond. Ook zijn we onlangs overgestapt op Wepapercycle koffiebekers waarbij onze eigen koffiebekers worden gerecycled voor ons eigen toiletpapier. Kortom: met dit soort ontwikkelingen is het einde nog lang niet in zicht!"

Bekijk hieronder de werking van de wals